88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

نشست آموزشی ضمن خدمت کارکنان گروه پرستاری و پزشکی با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن آمفی تئاتر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: نشست آموزشی ضمن خدمت کارکنان گروه پرستاری و پزشکی به منظور شناسایی بیماران سکته مغزی با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن آمفی تئاتر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد.

معصومه احمدی مدیر پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز و مسئول برگزاری این دوره آموزشی در گفتگو با روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز گفت: این نشست برای شناسایی بیماران سکته مغزی و با حضور دکتر محمد کریمی متخصص مغز و اعصاب برگزار شد.

وی افزود: در این نشست پزشکان و پرستاران با ریسک فاکتور های سکته مغزی که در بیماران زمینه ای ممکن است منجر به سکته مغزی شوند آشنا شدند.

دکتر محمد کریمی، متخصص مغز و اعصاب هم به علایم سکته مغزی، دسته بندی افتراق و انواع سکته مغزی اشاره کرد وگفت: زمان طلایی در افرادی که سکته مغزی کرده اند، باید مد نظر گرفته شود، زیرا در ساعت طلایی و انتقال بیمار به بیمارستان می توان از بروز خطر بیشتر جلوگیری کرد.