88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

 اعضای هیئت مدیره،امناء و مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز در جلسه ای با مدیران ،معاونین و مسئولان آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز دیدار و گفتگو کردند

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: اعضای هیئت مدیره ،امناء و مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک با حضور در آسایشگاه البرز پای صحبت معاونین،مدیران و مسئولان آسایشگاه نشستند و نظرات و پیشنهادات آنها را شنیدند.

دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز ضمن تشکر از حضور اعضای هیئت مدیره،امناء و مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک گفت:با درایت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک امروز آسایشگاه البرز، یکی از مراکز برتر نگهداری و توانبخشی در کشور شناخته شده است و خوشبختانه با حمایت های اعضای هئیت مدیره و مدیرعامل موسسه توانستیم در جهت رفع مشکلات مردم قدم برداریم.

مدیر آسایشگاه البرز افزود: موسسه خیریه کهریزک همانند یک جامعه، در طول این سال ها، مشکلات و فراز و نشیب های زیادی داشته است و امروز خوشحالیم که به لطف مدیریت و درایت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک و همچنین تلاش شبانه روزی همکارانم در آسایشگاه البرز توانسته ایم بر این مشکلات غلبه کنیم و سرپناه امنی برای مددجویان باشیم.

دکتر حسن احمدی مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک هم با اشاره به تلاش کارکنان کهریزک گفت: کسانی که در موسسه خیره کهریزک خدمت می کنند انسان هایی با قلب های مهربان، دلسوز، مقاوم و تلاشگر هستند.

مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک اضافه کرد: باید در مسیر طولانی کردن عمر مفید مددجویان ساکن در آسایشگاه قدم برداریم و محیطی امن توام با آرامش برای آنها مهیا کنیم.

شایان ذکر است در این دیدار معاونین، مدیران و مسئولان آسایشگاه البرز ضمن تشکر از حمایت های شبانه روزی اعضای هیئت مدیره، امناء و مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک نظرها و پیشنهادهای خود را در ارتباط با موضوعات مختلف ارائه کردند