88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در نمایشگاه توانبخشی مددجویان بهزیستی استان البرز، آثار هنری مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز به نمایش گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  : آثار هنری مددجویان کهریزک استان البرز در نمایشگاه توانبخشی مددجویان بهزیستی استان البرز به مدت دو روز در مرکز خرید مهراد مال کرج به نمایش گذاشته شد.

پی داوودی مسئول هنری آسايشگاه خیریه کهریزک استان البرز در گفتگو با روابط عمومی این مرکز گفت: این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی معلول و به مدت ۲ روز در مرکز خرید مهرادمال دایر شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه ، معلولان هنرمند آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز آثاری از قبیل نقاشی و دست سازه های هنری خود را ارائه کردند.

به گفته مسئول هنری آسايشگاه خیریه کهریزک استان البرز، با شناسایی ظرفیت های هنری و توانمند کردن هنرمندان دارای معلولیت، می توان به آنها جان دوباره بخشید و با برگزاری نمایشگاه های هنری هنرمندان دارای نیاز ویژه، می توان بستر تعامل و ورود آنان به جامعه را فراهم ساخت.

پی داوودی اضافه کرد: این دست نمایشگاه ها به عنوان پل ارتباطی میان هنرجویان (دارای نیاز ویژه که معمولاً به دلیل شرایط خود کمتر دیده می شوند) و جامعه هنری است ،زیرا ضمن مهارت آموزی، بستر های مناسبی در زمینه اشتغال آنان فراهم می‌شود.

این نمایشگاه سیزدهم و چهاردهم آذرماه در مرکز خرید مهرادمال برپاست.

در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز، کودکان معلول ذهنی و اوتیسم، معلولان ضایعه نخاعی و بیماران ام اس و سالمندان نگهداری و مراقبت می‌شوند.