88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بانوان سالمند روزانه، دست بافت های زمستانی خود را به کودکان آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز اهدا کردند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: بانوان سالمند روزانه با شروع فصل سرما تعداد 150 کلاه زمستانی بافتند و به کودکان مرکز جامع توانبخشی و نگهداری کودکان معلول ذهنی و اتیسم اهدا کردند.

اعظم منصوری مسئول مرکز آموزش و توانبخشی روزانه سالمندان لاله در این باره گفت : با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما، بانوان سالمند مرکز آموزش و توانبخشی روزانه لاله به کودکان دچار معلولیت ذهنی و اتیسم به رسم مهرورزی هدایای زمستانی خود را اهدا کردند.

مسئول مرکز آموزش و توانبخشی روزانه سالمندان لاله تصریح کرد: بانوان سالمند مرکز آموزش و توانبخشی روزانه لاله تمامی هزینه های انجام شده جهت بافت این کلاه های زمستانی را بر عهده داشتند و در کنار هم این ایده ناب مهروزی، دلگرم کننده و مهربانانه را به ثمر نشاندند و بدین شکل مهر و محبت خود را به کودکان نیلوفری آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز ابراز کردند.

اعظم منصوری اضافه کرد: این جوشش عشق و محبت میان بانوان سالمند مرکز آموزش و توانبخشی روزانه لاله بسیار ارزشمند است و بنده به نوبه خود از اقدام خداپسندانه این بانوان سالمند کمال تشکر را دارم که کودکان معصوم آسایشگاه را در فصل سرد زمستان فراموش نکرده و تنها نگذاشته اند.

گفتنی است که در حال حاضر خدمات شبانه روزی مراقبتی، آموزشی و توانبخشی به بیش از 109 کودک معلول ذهنی و اتیسم و ارائه خدمات روزانه به  81 کودک معلول ذهنی و 38 کودک اتیسم صورت می پذیرد .