88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

برنامه تفریحی و ورزشی به مناسبت هفته بهزیستی و افزایش حس اتحاد و همبستگی در بین کودکان با اختلال اتیسم در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: برنامه تفریحی و ورزشی به مناسبت هفته بهزیستی و افزایش حس اتحاد و همبستگی در بین کودکان دارای طیف اختلال اتیسم با حضور کارشناسان مربوط و مشارکت نیکوکاران در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

فعالیت‌های زیادی از قبیل ورزش و بازی های تفریحی، وجود دارند در حالی‌که می توانند پیوند میان کودک و اطرافیانش را تحکیم ‌ببخشند و مهارت‌های اجتماعی آنها را افزایش دهند. از آنجایی‌که هر کودکی منحصر به فرد است، فکر خوبی است که ایده‌های مختلفی برای ارائه به آنها داشته باشیم و کودک بتواند روی آن تمرکز کند.

  رجبی مدیر مرکز کودکان ساختمان نیلوفرگفت: به منظور افزایش همدلی، حس اتحاد و همبستگی بیشتر کودکان اتیسم برنامه تفریحی، شامل ورزش و کاغذ بازی در حیاط مرکزی ساختمان نیلوفر کهریزک البرز با حضور جمعی از کودکان اتیسم برگزار شد.

رجبی افزود: این برنامه تفریحی به مناسبت هفته بهزیستی و به منظور بهبود مهارت های ارتباطی- اجتماعی، تقویت حس تعاون و همکاری در فعالیت های گروهی و پرورش مهارت های حسی حرکتی به صورت بازی گروهی برای کودکان دارای اختلال اتیسم برگزار شد.

رجبی مدیر مرکز نیلوفر اضافه کرد: تنهایی خیر نیکوکار هم برای حمایت بیشتر از این کودکان و انتقال حس همبستگی در آنها،  با کودکان بازی و ورزش های گروهی اجرا کرد.

به گفته‌ رجبی ، بازی و ورزش در کودکان اختلال اتیسم، می تواند علاوه بر تخلیه هیجانی و بهبود خلق کودکان، باعث کاهش بی قراری و افزایش مهارت‌های اجتماعی در آنها شود.