88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

ورزش و پیاده روی گروهی سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  در یک صبح بهاری برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ پیاده روی سالمندان با اهداف تندرستی وسلامت روح وجسم در ایام کرونا در محوطه درون آسایشگاه برگزارشد .

 با توجه به پیشرفت جوامع و محرکهای محیطی به ویژه در ایام کرونا نیاز  است برای داشتن زندگی سالم اقدامات لازم برای حفظ و بهبود سلامت، تندرستی، خوشحالی و تحقق بخشیدن  به این نیاز ها انجام گیرد که در این راستا کارشناسان  این مرکز  بر پیاده روی سالمندان در محیطی سالم و استفاده از هوای پاک تاکید دارند .

پیمانی کارشناس ورزشی  ساختمان رز مرکز نگهداری سالمندان زن گفت : سبک زندگی سالم داشتن می تواند امید به زندگی را در سالمندان افزایش دهد و بیماری ها و هزینه های مراقبت را کاهش دهد. ارمغان پیاده روی در دوران سالمندی ( سلامتی) است. پیاده روی منظم و صحیح به شادی، تعادل ، ثبات بدنی ، طول عمر، توقف کاهش توده استخوانی ، بهبودوضعیت خواب فردی کمک شایانی می کند.

بدین منظور کارشناسان  ورزشی به ارائه برنامه های متنوع با هدف زندگی سالم تر و با نشاط تر برای سالمندان