88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

تلاش بی وقفه کادر آموزشی وتوانبخشی در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز به ثمر نشست .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛  خداحافظی با مژگان نوجوان 14ساله  و انتقال وی  به مرکز نگهداری مادر گرچه برای همه مسئولین و کارشناسان حوزه آموزشی و توانبخشی سخت بود اما شوق آینده ای روشن ، تلخی جدایی را به امید فرارسیدن روزهای شاد به  لبخند مبدل کرد .

مژگان 14ساله فاقد سرپرست از سال 1395 در این مرکز با تشخیص  کودک کم توان ذهنی شدید پذیرش شده ،  لذا  این مرکز با ارائه  خدمات آموزشی و توانبخشی به هنگام و متناسب با رشد کودک با  تیم  آموزشی ، توانبخشی ، گفتاردرمان وکاردرمانگر توانست سیر بیماری این کودک را به کم توان ذهنی خفیف تشخیص دهد.

خودیاری و آموزش خودمراقبتی ، انجام کارهای شخصی مانند استحمام از کارهایی بود که درچند سال متوالی توانست وی را به فردی مستقل در انجام امور محوله تبدیل کند .

تاکید بر حافظه و حل مسئله ، ادراک فضایی و استقلال شخصی  ، همچنین استفاده مدام از کفش طبی تعادل در راه رفتن و حرکات رادر وی ایجاد کرد .

امروز بانوی نیکوکاری که همیشه و همراه این نوجوان بوده با اهداء تبلت سهم  و شادی خود را از پیشرفت وی ابراز کرد و تا مرکز مادر همراه وی شد تا با آرامش بیشتری به خانه جدیدش دل بسپارد .

همچنین مددکارو روانشناس  آسایشگاه  خیریه کهریزک با ثبت نام وی در مدرسه جدید و اهداء هدایا یی مثل کیف ، دفتر و لباس نو آخرین وظایف خود را نسبت به این کودک به اتمام رسانده و با همراهی وی تا مرکز مادر به امید فردایی روشن  مژگان را به زندگی و خانه جدیدش سپردند .