88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دو کودک که در نزدیکی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز رها شده بودند با هوشیاری عابرین پیاده به مجموعه کهریزک منتقل شدند. 

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: دو کودک که در نزدیکی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز رها شده بودند با هوشیاری عابرین پیاده با هماهنگی مدیر امور اجتماعی و مسئولین مربوطه به مرکز شبانه روزی کودکان معلول ذهنی آسایشگاه خیریه کهریزک منتقل شدند. 

متاسفانه والدین  بنابر دلایل مختلف، کودک خود را در خیابان رها می کنند تا توسط اشخاص دیگر نگهداری و مراقبت شوند و این اتفاق می تواند برای هر والدینی در عین اقدام ناخوشایندی که در حق فرزند خود می کنند، بسیار دردناک و دلخراش باشد.

رجبی مدیر مرکز جامع توانبخشی و نگهداری کودکان معلول ذهنی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز گفت: ساعت 17 بود که عابرین پیاده با شنیدن صدای سگ ها متوجه دو کودک در کنار خیابان می شوند و بعد از تماس با کهریزک این کودکان با حکم قضایی در مرکز جامع توانبخشی و نگهداری کودکان کهریزک پذیرش شدند.

رجبی افزود : با توجه به تشخیص پزشکی قانونی یکی از کودکان ۷ساله و دیگری ۸ساله است ، این کودکان اختلالات متابولیک و سوتغذیه دارند و با زخمهای روی زانو باتکس و ساکروم پذیرش شدند

وی ادامه داد:با توجه به شرایط وخیم این کودکان اقدامات درمانی بر روی این دو کودک در حال انجام است و امیدواریم به زودی به بهبودی برسند.

با توجه به اینکه رها کردن کودکان در خیابان و یا هرجای دیگری جان آنها را به خطر می اندازد بنابراین بهترین راهکار این است که والدین چنانچه به هر دلیل قادر به نگهداری فرزندان خود نیستند آنها را به مراکز بهزیستی بسپارند تا حداقل مطمئن شوند فرزندانشان سرپناهی خواهند داشت.

گفتنی است در حال حاضر بیش از 100 کودک معلول ذهنی و اتیسم در مجموعه کهریزک نگهداری و مراقبت می شوند که بیشترشان بدون سرپرست هستند.