88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به مناسبت هفته سلامت روان برنامه های متنوع آموزشی در زمینه بهداشت روان در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: با توجه به فرا رسیدن هفته سلامت روان، برنامه ها و کارگاه های متنوع آموزشی با هدف افزایش توجه و آگاهی بخشی در زمینه بهداشت روان در مراکز پنج گانه ( نیلوفر،یاس،لاله،رز و گلها) برگزار شد.

اردشیر زرشکی مدیر امور روانشناسی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز در این خصوص اظهار داشت : بهداشت روان یا سلامت روان به معنی سلامت هیجانی و روانشناختی است، به شکلی که فرد بتواند از تفکر و توانایی های خود استفاده کند، در جامعه عملکرد داشته باشد و نیازهای معمول زندگی روزمره را برآورده سازد.

پیشگیری از پیدایش بیماری های روانی و سالم کردن محیط از نیازهای اولیه تامین بهداشت روانی محسوب می شود.

با توجه به فرا رسیدن هفته سلامت مورخ 10 لغایت 16 اکتبر (۱۸ تا ۲۴ مهرماه) و با شعار سازمان جهانی بهداشت «سلامت روان و بهزیستی همگانی را در اولویت جهانی قرار دهید» کارگاه های متنوعی در خصوص سلامت روان در مراکز پنج گانه آسایشگاه  برگزار شد.

مدیر امور روانشناسی اضافه کرد: هر یک از روزهای این هفته با یک شعار، نامگذاری شده است که روان شناسان برای هر سه جامعه هدف از جمله توانخواهان، خانواده توانخواهان و کارکنان به ویژه مراقبین، برنامه های متنوعی که در جلسات قبلی در گروه روان شناسان مطرح و برنامه ریزی گردیده بود را بدین منظور برگزار کردند.

اردشیر زرشکی تصریح کرد : خود مراقبتی و نقش آن در ارتقای سلامت روان جامعه، بازی درمانی با هدف افزایش تعاملات گروهی برای کودکان، برنامه آموزشی تفریحی به منظور ایجاد تعامل بیشتر، عملکرد بهتر برای مربیان آموزشی و برنامه آموزشی به منظور ایجاد همدلی و همراهی و جلوگیری از روزمرگی ویژه مراقبین از جمله برنامه های برگزار شده در هفته سلامت روان بود.

گفتنی است که در حال حاضر بیش از 650 سالمند، معلول جسمی حرکتی،بیمار ام اس و کودکان معلول ذهنی و اتیسم به صورت شبانه روزی مراقبت و نگهداری می شوند.