88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مسابقه نقاشی انگشتی در روز جهانی چپ دستها در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.

 به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ سیزده آگوست  مصادف با بیست و دوم مرداد روز جهانی چپ دستها مراسم نقاشی انگشتی بین مددجویان ساختمان یاس مرکز جامع نگهداری شبانه روزی بیماران ام اس و ضایعه نخاعی برگزارشد.

نقاشی انگشتی قدمت زیادی در هنرهای تجسمی دارد که  افراد به جای استفاده از قلمو با انگشت دست برروی بوم طرح های زیبا و نقشهای رنگارنگ را بر اساس سلیقه ایجاد می کنند .

لذا درروز جهانی چپ دستها با مشارکت واحد ورزشی ، هنری وروانشناس ساختمان یاس مسابقه ای بین مددجویان چپ دست اجرا شد .

از آنجایی که چپ.دست بودن امری غیر ارادی  و ژنتیکی است تنها  7 نفر از مددجویان چپ دست در این مسابقه شرکت کردند ، همچنین مددجویانی که راست دست بودند اما با توجه به مشکلات جسمی حرکتی مجبور به استفاده از دست چپ شدند در این مسابقه شرکت کردند .

برگزاری مسابقات علاوه بر سرگرمی ، آموزش و توانبخشی جسمی حرکتی را در مددجویان به دنبال دارد زیرا بازی با رنگ و استفاده ازانگشتان دست تاثیر به سزایی درروند سلامت جسمی و روحی مددجویان دارد .

چپ دستها در جامعه به دلیل اینکه همه ابزارها و امکانات ویژه راست دستها طراحی وتنظیم شده مجبورند با دست راست خود بسیاری از کارها را انجام دهند و انتخاب روز جهانی چپ دستها یادآور این تفاوت هاست که باید به آن توجه داشت ، به ویژه در جامعه معلولین این توجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .