88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

برنامه های آموزشی روانشناختی در هفته جهانی سلامت روان در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  ؛  در هفته سلامت روان برنامه های متنوع آموزشی با هدف افزایش توجه و آگاهی بخشی در خصوص بهداشت روان در مراکز  پنج گانه  نیلوفر ، یاس ،  لاله ، رز  وسوئیت سالمندی گلها برگزارشد .

زرشکی مدیر امور روانشناسی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  گفت :  از هجدهم تا بیست و چهارم مهرماه مصادف با هفته جهانی بهداشت روان  ، روانشناسان مراکز  با ارائه برنامه های آموزشی در جهت افزایش سلامت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی وکنترل اختلالات روان  توانخواهان گام برمی دارند .

وی  افزود : اهمیت به  تغذیه سالم ، خواب کافی ، ورزش و هنراز نکات بارز در حفظ  بهداشت روان در همه افراد به ویژه توانخواهان می باشد ، اما  نیاز  به مراقبت از سلامت روان نیز با بهره گیری از مشاوران کارآمد به منظور آگاهی بخشی در خصوص بهداشت روان ،  مدیریت هیجانات  و ارتقاء سطح سلامت در جامعه را به دنبال دارد.

مدیر امورروانشناسی آسایشگاه خیریه کهریزک ادامه داد :

روانشناسان مراکز  با شناخت  3جامعه هدف که کودکان معلول ، سالمندان و بیماران ام اس و ضایعه نخاعی می باشند با ارائه  برنامه های آموزشی بر تقویت حافظه فردی و تمرکز توانخواهان تاکید داشته ، همچنین روش های برقراری ارتباط موثر با سایرین را آموزش داده  تا  توانخواهان  با مدیریت هیجانات و احساسات زندگی شادتری داشته باشند .

گفتنی است : برگزاری مباحث علمی روانشناختی ، بازی فکری و گروهی  ، موسیقی درمانی ، دور همی و برگزاری نمایش و تئاتر از برنامه هایی است که در یک هفته متوالی با نظارت روانشناسان مراکز  در آسایشگاه ادامه خواهد داشت تا آموزش برقراری

ارتباط موثر و همدلانه ارتقاء سطح سلامت در معلولین و سالمندان ، همچنین کارکنان مراکز را به دنبال داشته  و گامی مثبت  در جهت تحقق شعار جهانی امسال" سلامت روان در جهان نابرابر  " برداشته شود .