88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

تعدادی از معلولین جسمی - حرکتی و بیماران ام اس آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز به اردوی یک روزه رفتند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: جمعی از معلولان جسمی- حرکتی و بیماران ام اس مرکز نگهداری و توانبخشی معلولان آسایشگاه بعد از دوسال به اردوی تفریحی در باغ خانم سرخیل خیر و نیکوکار  کهریزکی رفتند.

سرخیل، خیرِ نیکوکار و بانی این اردوی تفریحی، هدف از این اردو و میزبانی از جمع معلولان  و بیماران ام اس در باغ خود را، تزریق هرچه بیشتر شادی و ترسیم یک روز خوش و پر انرژی در بین معلولان و توانخواهان عنوان کرد.

وی افزود: معلولان امروز همچون ستاره های روشنی هستند که باید با رنگ بخشیدن به زندگیشان امید را در آنها پویا کرد.

بگفته این خیر نیکوکار، شاد کردن معلولان کوچکترین کاری است که می توان برایشان انجام داد چرا که با خوشی آنها، کام خودمان دوچندان شاد و شیرین می شود‌.

در این اردوی یک روزه که با موسیقی زنده، پذیرایی و صرف غذا همراه بود، زنان و مردان شرکت کننده این مجموعه، روز خوشی را سپری کردند.

در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز بیش از ۳۴۰ معلول با اختلالات ذهنی، جسمی -حرکتی و همچنین بیماران ام اس و اوتیسم نگهداری می‌شوند