88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارگاه آموزشی با عنوان ارزیابی و درمان کودکان اتسیم فاقد کلام در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ کارگاه آموزشی با عنوان ارزیابی و درمان کودکان اتسیم فاقد کلام؛ مرور مفاهیم ارتباط زبان و گفتار و همچنین آشنایی با مفهوم طرح واره برای خانواده ؛مربیان آموزشی و کارشناسان گفتار درمانی با تدریس دکتر حسین رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دکتر سلمان عبدی در حضور تعداد زیادی از خانواده کودکان، پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ماه در سالن آموزش مرکز نیلوفر برگزار شد.

زینب موسوی مسئول کلینک  توانبخشی کودکان گفت: این کارگاه آموزشی با حضور دکتر حسین رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز  و دکتر سلمان عبدی برگزار شد که شرکت کنندگان در این کارگاه مربیان آموزشی ،کارشناسان حوزه توانبخشی و خانواده های کودکان اتیسم و کودکان کم توان ذهنی بودند.

وی در ادامه به اهداف برگزاری این کارگاه اشاره کرد و افزود: هدف از برگزاری این گارگاه آشنایی خانواده ها با بهترین روش ها برقراری ارتباط با کودکان بوده است .همچنین مفاهیم بازی ،انواع بازی و اهمیت اصلاح شیوه بازی با کودکان در این گارگاه توسط دکتر رضایی مدرس کارگاه آموزش داده شد.