88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

:  دوره آموزشی ویژه مراقبین  بدو استخدام برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ دوره آموزش بدو استخدام مراقبین که تحت نظارت دانشگاه علمی کاربردی کهریزک تهران برگزار می شود برای نوزدهمین دوره با هدف یادگیری مهارتهای لازم ویژه پرسنل بخش درمانی آغاز شد ..

 

حرفه پدر یاری و مادریاری نیازمند یادگیری مهارت لازم در امر مراقبت از مددجویان اعم از سالمندان ، معلولان ، و کودکان می باشد . دراین دوره آموزشی  از گروههای مختلف توانبخشی و درمانی نظیر کار درما نی ، فیزیوتراپی ، گفتار درمانی ،پرستاری ، پزشکی ، روانشناسی ، تغذیه وبهداشت  برای آموزش داوطلبان استفاده شد. معصومه احمدی مدیر پرستاری این مرکز گفت :  برگزاری این کلاسها به افراد آموزش می دهد که مراقبین  با دانش کافی در انجام امور محوله خدمت رسانی کنند تا محیطی آرام وبی دغدغه برای مددجویان فراهم شود .

افراد داوطلب پس از طی این دوره 120ساعته آموزشهایی در خصوص مفاهیم پرستاری و مراقبت پایه وحفظ بهداشت  و مراقبت از فرد متوفی ، مباحث روانشناسی ویژه دوره های سالمندی، کودکی را آموزش دیدند.

این آموزش به دو قسمت عمده مفاهیم تئوری وکار آموزی عملی تقسیم شده  که در طی آن افراد پس از  گذراندن دوره کار آموزی ارزیابی شده  و با  تائید قبولی در آزمون استخدام می شوند.