88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

سالمندان روزانه آسایشگاه خیریه کهریزک البرز به به دیدار کودکان نیلوفری رفتند .

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک: سالمندان مرد مرکز روزانه ساختمان لاله به همراه مسئولین برای ابراز محبت به دیدار کودکان معلول مرکز نیلوفر رفتند .

 

کودکان در دنیای بزرگسالان از جایگاه خاصی برخوردار می باشند .اهمیت به روح و روان کودک ،محبت ، توجه ، حمایت از دلایل اصلی رشد و بالندگی در یک کودک است زیرا کودکان سرمایه های ملی یک کشور می باشند ، به همین دلیل سالمندان مرد ساختمان لاله به دیدار کودکان بی بضاعت و معلول رفته و آنها را در آغوش کشیدند .سالمندان ساعاتی کنار کودکان  ماندند و با نوازش و  اهداء هدیه و عروسک  آئین عشق ورزی به کودکان را به جا آورند .