88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

:  به مناسبت روز پرستار خواننده محبوب کشور حامد محضر نیا از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : روز پرستار این روز ارزشمند اجتماعی بهانه خوبی برای تقدیر و تشکر از کسانی است که عمر خود را صرف خدمت به مددجویان و بیماران می کنند، همچنین هنرمندان با عیادت از بیماران و تشکر از پرستاران به مناسبت میلاد با سعات حضرت زینب ( س)  دین خود را به این عزیزان ادا می کنند .

 

بدین مناسبت حامد محضر نیا خواننده محبوب کشور و تیتراژهای متعدد تلویزیونی به آسایشگاه خیریه کهریزک آمد و ضمن بازید از ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری و توانبخشی کودکان معلول گفت : همه ما در زندگی از خدمات ارزشمند پرستاران بهره مند شدیم و قطعا محبت و دلسوزی آنان برکسی پوشیده نیست وی گفت : پرستاری دراین مرکز بسیار ارزشمند و دشوار است زیرا مددجویان دور از خانواده زندگی می کنند و  محبت بیشتری را انتظار دارند. این خواننده جوان در ادامه افزود : کارکردن در این مرکز سعادتی است که نصیب هر کسی نمی شود و از زحمات ارزنده پرستاران تشکر کرد .

در این بازید حامد محضر نیا به سایر بخشها رفت و ساعاتی را کنار مددجویان وسالمندان گذراندو به گفتگو با آنها نشست .همچنین قول  داد در مناسبتها و جشنهای این مرکز حضور داشته باشدتا با اجرای آهنگهای دلنشین خود سهمی در شادی دل مددجویان داشته باشد وکارنامه هنری اش را با عشق به مددجویان درخشان تر کند .