88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کلاس آموزشی برقراری ارتباط موثر بین مادران وکودکان طیف اتیسم برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : محوریت اصلی کلاسهای آموزشی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز آموزشمهارتهای حرکتی ریز و درشت و ایجاد حس تعامل در برقرای ارتباط با والدین ، خانواده و در نهایت جامعه می باشد .

 

بدین منظور در کنار خدمات گوناگون  پت درمانی ، هیدروتراپی ، شن درمانی و.... کلاسهای آموزش والدین توسط کارشناسانآموزشی جهت نحوه برقراری ارتباط با کودکان طیف اتیسم  که  استقلال عمل در مهارت  های شخصی مثل غذا خوردن را ندارند با هدف برقراری ارتباط مناسب و تعامل همه جانبه بین مادر و کودک که منجر به دستور پذیری کودک در هنگام صرف

غذا می‌شود.

 شایان ذکر می‌باشد این جلسه به علت گزارش والدین مبنی بر عدم کنترل مناسب بر روی کودک در زمان صرف غذا در منزل بوده است و با توجه به شرایط مناسب کودکان در ابتدای روز مقرر گردید جلسه آموزشی با صرف صبحانه در مرکز برگزارشود .