88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مددجویان ام اس آسایشگاه خیریه کهریزک در مسابقات کشوری نقش آفرینی کردند.

 

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : حضور معلولین  ساختمان یاس در سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور ویژه بیماران ام اس  با کسب مقام ازسوی مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز پایان یافت .

 سومین دوره مسابقات قهرمانی کشوری ورزشکاران ام اس روز چهارشنبه بیست وپنجم دی   در اردوگاه شهید بهشتی اصفهانآغاز شد.

در این مسابقات سیصد نفر  ورزشکار مبتلا به ام اس از سی و دو  استان کشور در سه رشته دارت، شطرنج و پتانک دردو گروه بانوان و مردان با یکدیگر رقابت کردند که در بخش شطرنج سه ورزشکار، المیرا علیدادی ،  سید محمد ناصر ساکتی و محسن سیراسپان از بخش شبانه روزی زنان و مردان کهریزک استان البرز در این مسابقات حضور داشتند و آقای ساکتی دردومین حضور خود در این رقابت ها طی  پنج دور مسابقه توانست مقام سوم قهرمان کشوری بالای سی وپنج  سال این رقابتها را کسب کند.