88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

نمایشگاه صنایع دستی ویژه آثار مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : تاکید بر برپایی نمایشگاهای داخلی که هنرنمائی وصنایع دستی سالمندان را به عرصه نمایش می گذارد دردستورالعمل های سازمانی آسایشگاه خیریه کهریزک بوده است .

برگزاری نمایشگاه هنرهای صنایع دستی مددجویان و سالمندان از بیست وهشتم لغایت سی ام دی ماه ازساعت ده الیدوازده ظهر  در ساختمان لاله در مرکز روزانه برگزارشد .

در این نمایشگاه فروش بیش از سی نوع از اجناس مختلف هنرنمائی وکارهای صنایع دستی سالمندان را به تصویر می کشد که دراین میان آثار نقاشی ،  منبت کاری ، تابلوفرش و.... به چشم می خورد.

دکتر افشین وجدانی مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ضمن بازدید از این نمایشگاه گفت :فعالیت روزانه سالمندان ومددجویان در کارگاههای هنری علاوه  بر ایجاد سرگرمی و نشاط  می تواند منبع درآمدی برای آنان باشد.وی افزود : برگزاری این نمایشگاه ها درسطح شهر  اگر دربستر مناسبی با رویکرد خاص مورد توجه مسئولین این حوزه  قراربگیرد می تواند به ساماندهی و معرفیآسایشگاه خیریه کهریزک در بحث خدمات گوناگون بپردازد.