88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

اعضاء هیئت مدیره موسسه خیریه کهریزک از آسایشگاه خیریه کهریزک  البرز بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : دکتر حسن احمدی مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک و جمعی از اعضاء هیئت مدیره به دیدارکسانی آمدند که چشم انتظار قدوم مسئولین این مرکز هستند که با الطاف خود مهر توجه ومهربانی بر قلبهای مددجویان زده می شود .

 

در این بازدید  پیرامون شرایط کنونی مددجویان وبرنامه ریزی درخصوص بودجه وتامین منابع مالی درسال جدید مذاکراتی به میان آمد .هم چنین به بررسی خدمات کلینکی وپا راکلینیکی ویژه مددجویان در بخش  شبانه روزی ، هوم کر ، دی کر پرداخته شد تا مشکلات احتمالی مرتفع شود .

اعضاء هیئت مدیره به تمامی بخشها رفتند و از مراکز بازدید کردند . دکتر حسن احمدی ضمن تشکر از تمامی مدیران بخشها افزود: قطعا عشق وایثار پرسنل آسایشگاه برکسی پوشیده نیست وی  یادآور شد که وظیفه تک تک پرسنل خدمترسانی به کسانی است که به دور از خانواده خود دراین مرکز زدگی کرده ومیهمان آسایشگاه هستند .

این بازدید سه ساعت به طول انجامید .