88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مسابقات برگشت رشته فوتبال روی میز معلولین درشهر تهران برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : مرحله رفت مسابقات رشته فوتبال روی میزکه  با قهرمانی اقای محمودی پایان یافته بود .اینبار در مرحله برگشت با تیم های مختلف در سالن  فدراسیون جانبازان ومعلولین استان تهران برگزارشد.

 

در اولین دوره مسابقات باشگاههای کشور رشته فوتبال روی میز که از تاریخ ده بهمن   لغایت دوازدهم بهمن  در محل فدراسیون جانبازان و معلولین  با حضور یازده تیم برگزار شد . در این دور از  مسابقات علیرضا محمودی مددجوی آسایشگاه خیریه کهریزک در روز اول توانستند با غلبه بر تیم های مازندران، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و در روز دوم مسابقات با غلبه بر قزوین تهران و خراسان به مرحله فینال راه یافتند.

 لازم به ذکر است علیرضا محمودی درمرحله فینال با قبول شکست درمقابل زنجان به مقام دوم دست یافتند