88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز به اردوی باغ رستوران گردو رفتند

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : سالمندان نیکوکار ساختمان گلها به مجتمع  تفریحی باغ رستوران گردو رفتند تا شبی آرام وشاد را سپری کنند .

 

تفریح وسرگرمی دردوران سالمندی از ابزار مهم برای دوری از افسردگی وانزوا طلبی می باشد تا با شرکت در بین همسالان خود روحیه نشاط آنان حفظ شود وعلاوه بر ایجاد ساعاتی شاد اوقات فراقت سالمندان  سپری شود .

بدین منظور ده نفر از سالمندان خانه گلها به باغ رستوران گردو واقع در مشکین دشت رفتند و شام را دراین محیط آرام  به همراه موسیقی زنده سرو کردند.

دانایی مدیر ساختمان گلها گفت : همه سعی ما به همراه تیم روانشناسی این مرکز برآن است که با برنامه های شاد واردوهای تفریحی سلامت روان سالمندان را از اهداف اصلی خود بدانیم .زیرا سلامت ونشاط سالمندان دربهبود  بیماریهای جسمی آنان تاثیر گزار است .