88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

   دکتر افشین وجدانی از بخشهای بستری و درمانی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک :  دکتر افشین وجدانی مدیرآسایشگاه خیریه کهریزک البرز به همراه دکتر شهسواری معاون سلامت وتوانبخشی آسایشگاه به تمامی بخشهای بستری شده رفته واز مددجویان بازدید کردند .

 

این بازدید به منظور بررسی شرایط مددجویان با توجه به شیوع بیماری کرونا انجام شد .دراین بازدید دکتر افشین وجدانی مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک شرایط مددجویان ووضعیت آنان را مساعد اعلام کرد وگفت به لطف خدا و

همکاری وهماهنگی تمامی واحدها با مدیران مربوطه مددجویان با آرامش زندگی می کنند ومورد مشکوکی دراین بیماری مشاهده نشده است .

دکتر رضا شهسواری معاون سلامت وتوانبخشی این مرکز گفت : حفظ بهداشت فردی وجمعی باتوجه به دستورات اخذ شده از وزارت بهداشت درخصوص ضدعفونی کردن مداوم مرکز و شستن مداوم دستها با آب وصابون واستفاده از ماسک ودستکش باعث شده خوشبختانه با وجود اینکه مددجویان به لحاظ وضعیت قوای جسمانی ضعیف هستند اما درگیر این ویروس نشده اند .

دکتر افشین وجدانی گفت : منع درملاقات مددجویان درحال حاضر به نفع مددجویان بوده است زیرا صحت وسلامتی آنان در اولویت کار این سازمان می باشد .