88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارگاه  آموزشی فیروزه کوبی ویژه مددجویان در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک :  آموزش در کارگاه هنری فیروزه کوبی از جمله هنرهایی است که مخاطبان خاص خودرا دارد و در کارگاههای آموزشی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز به چشم می خورد .

 

در این کلاسها استفاده از سنگهای فیروزه به روی ظروف مسی خام به کمک چسبهای مخصوص چیده شده وسپس به مرحله ساب و روغن کاری رسیده ودرمرحله آخر پلی استر می شود .

با توجه به شیوع کرونا در سراسر ایران این کلاس آموزشی در اتاقهای مددجویان آموزش داده می شود ونیازی به حضور مددجویان در کلاسهای آموزشی نیست .

این کلاسهای آموزشی علاوه بر ایجاد سرگرمی تولید انبوه را شامل میشود که باعث  اشتغال زایی و در نهایت درآمدزایی برای آسایشگاه ومددجویان این مرکز می باشد .

امید است این کلاسها در بخش فن آوری دانشگاه علمی کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک ویژه مددجویان برگزارشود.