88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

از پرسنل خدوم وزحمتکش کارگر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز در روز جهانی کارگرتقدیر شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛ یاز دهم اردیبهشت روز جهانی کارگر درتقویم ملی ایرانیان از جایگاه خاصی برخوردار است و بدین مناسبت از پرسنل قدوم و وظیفه شناس  در امور خدماتی  توسط مدیر آسایشگاه با اهدایی تقدیر و تشکر شد.

 

دکتر افشین وجدانی مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ضمن تبریک این روز به تمام کارکنان خدوم وزحمتکش آسایشگاه با اهدای گل از زحمات شبانه روزی آنان تشکر کرد و گفت : دستمزد، ساعات و شرایط کار ، بیمه های اجتماعی ، مرخصی  ، اکرام و تکریم آنان از جمله حقوقی است که همه سعی ما برآن است که بدون هیچ مشکلی به این قشر تعلق بگیرد تا درامرار معاش خود دچار مشکل نشوند .

دکتر وجدانی در ادامه افزود: در این شرایط بحران کرونا که جامعه و همچنین آسایشگاه با آن مواجه شده قطعا این قشر کار

مضاعفی را برای  انجام امور محوله  این مرکز عهده دارشدند و زحمات شبانه روزی آنان برکسی پوشیده نیست زیرا در تمام این مدت در امور خدمات رسانی  و ضدعفونی کردن بخشهای  بستری و درمانی این مجموعه  را یاری کردند و به نوبه خود از زحمات این عزیزان تشکر می کنم .

همچنین از تمام قشر خدماتی در امور نظافت ، آشپزخانه ، انبار ، رختشور خانه ، فضای سبز ، خدمات عمومی و  .... که آبرومندانه در خدمت جامعه و خانواده هستند تشکر کرد و برای همه آنان از درگاه خداوند سعادت را خواستار شد.