88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با شیوع ویروس کرونا کلاسهای آموزشی ویژه مددجویان  آسایشگاه خیریه کهریزک البرز مجازی شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ، با توجه به شیوع ویروس کرونا کلاسهای آموزشی به صورت مجازی  اجرا شده و تمامی فعالیت های آموزشی ویژه مددجویان روزانه مراکز سه گانه لاله ، نیلوفر، یاس در بخشهای آموزشی ، توانبخشی ، ورزشی  به صورت آنلاین برگزار می شود.

 

 این رویکرد با توجه به دستور استانداری با توجه به تعطیلی مراکز و مدارس مبنی بر آموزش و توانبخشی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی زیر نظر دکتر شهسواری معاون سلامت و توانبخشی در امور  توانبخشی و آموزشی ، هنری ، ورزشی ، با رعایت طرح فاصله گذاری انجام  گردید.

 یاسمین پی داودی مسئول امور هنری گفت : نقش آموزش مجازی در یادگیری خلاق موضوعی ثابت شده می باشد و کارشناسان هنری در آموزش الکترونیکی با بهره وری هر چه بهتر از امکانات تکنولوژی در یادگیری مددجو، با حفظ سلامت جسمانی با توجه به شرایط موجود و مبارزه با کرونا ویروس بهره می جوید.

 وی افزود : کلاس های مجازی با استفاده از انواع رسانه ها برای گفتار ، نقل موضوع، جذب و درگیر کردن توانخواهان و ایجاد پل ارتباطی در میان مددجو و کارشناس هنری جهت پیشگیری از قطع آموزش و توانبخشی توانخواهان می باشد.

براساس این طرح با ایجاد گروه مجازی ویژه توانخواهان و خانواده های مددجویان با حضور مربیان و مسئولین مربوطه دوره های آموزشی برگزار می شود .

کلاسهای آموزشی ویژه کودکان اتیسم که نیازمند نظارت روزانه برشرح حال و وضعیت جسمانی آنان است در راس دستورالعمل سازمانی قرار گرفت تا با برنامه های تعیین شده  با نظارت و همراهی والدین در کلاسهای مجازی این طیف از کودکان نیز  از برنامه های آموزشی و توانبخشی دور نشوند .

همچنین کلاسهای آموزش به منظور کسب مهارت و همچنین ایجاد حداقل درآمد و انگیزه در بین مددجویان و بیماران ام

 اس این گروهها به فعالیت پرداخته تا علاوه بررعایت اصول بهداشتی و تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی در راس ساعت خاص و به صورت آنلاین برگزار می شود تا در این روزهای کرونایی و عدم حضور دراجتماع از آسیب های روحی و جسمی در امان بمانند.

همچنین درپایان از صنایع دستی مددجویان نمایشگاهای آنلاین برگزار خواهد شد تا این تولید انبوه به معرض فروش  متقاضیان قرار بگیرد .