88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به مناسبت هفته بهزیستی برنامه موسیقی درمانی و مسابقات ورزشی ویژه سالمندان برگزارشد .

 به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ،  برگزاری مسابقه و موسیقی درمانی با رویکرد هیحان محور از جمله برنامه های آموزشی  سالمندان در ساختمان  نیلوفر می باشد که  به مناسبت هفته بهزیستی با هدف کاهش تنش در بین سالمندان با توجه به پیک دوم کرونا و دلتنگی سالمندان  برای خانواده برگزارشد .

 

 اهمیت به سالمندان نیازمند برنامه های از پیش تعیین شده می باشد که تمام ابعاد فکری ، جسمی و روحی آنان را مدنظر داشته باشد تا بر اساس آن علاوه بر سرگرمی اهداف روانشناسی در رأس قرار بگیرد . این برنامه آموزشی علاوه بر شور و نشاط با اهداف روانشناسی وتخلیه هیجانات روحی سالمندان تاثیر مثبتی بر عملکرد روحی و جسمی آنان  دارد.

موسیقی درمانی به سبب پردازش موسیقی در مغز در توانبخشی ذهنی، جسمی  و کمک به افزایش دقت و مهارتهای گفتاری تاثیر گذار است .

موسیقی درمانی واکنش های عاطفی، ذهنی، جسمی و حرکتی مددجویان را بر انگیخته می کند به ویژه زمانی که با ورزش و حرکات موزون همراه می شود می تواند بر ذهن و جسم سالمندان و مددجویان تاثیرات مثبتی داشته باشد .

لازم به ذکر است این دوره از آموزش با رعایت فاصله گذاری اجتماعی بر اساس پروتکل های بهداشتی  برگزار شد.