88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

شانزدهمین جلسه کمیته بحران به منظور بررسی شرایط کرونا در آسایشگاه برگزارشد.

 به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ،  شانزدهمین جلسه کمیته بحران به ریاست دکتر افشین وجدانی مدیر آسایشگاه  با حضور مدیران ، معاونین و مسئولین بخش های درمانی برگزارشد.

 

در این جلسه  دکتر افشین وجدانی مدیر آسایشگاه  خیریه کهریزک البرز با تاکید به شناخت زیر ساخت های لازم به منظور  برگزاری جلسات ، آموزشهای مجازی و حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی ، تجهیزات ppe  و نظارت مستقیم بر انجام امور علمی و آ موزشی تاکید کرد .

وی افزود:  با توجه به شرایط بحرانی کرونا و به دنبال آن عدم تاب آوری مددجویان در این شرایط و محدودیت بازدید ها روان شناسان وظیفه مهمی در کنترل هیجانات ناشی از این شرایط دارند تا شرایط روحی مناسبی برایشان فراهم شود

 همچنین باتوجه به آسیب پذیری این افراد توجه به جنبه های روانی مددجویان را با ایجاد برنامه های مختلف ضروری دانست. 

در این جلسه مهندس مصباح زاده مدیر بهبود کیفیت  با ارائه گزارشی از آمار روزانه ، ماهانه و آمار تجمعی  مددجویان و پرسنل از ابتدا تا امروز را با تهیه گزارش و یک نمودار ترسیم کرده تا دستورات لازم در خصوص بررسی شرایط کنونی گرفته شود.

در پایان دکتر وجدانی اهمیت به حفظ شان و شئونات مددجویان را ضروری دانست و با تاکید بر مدیریت اصولی بر پایه علم و اخلاق و جدی بودن در انجام امور محوله با توجه به امکانات موجود تاکید کرد