88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کلاسهای  ورزشی با محوریت آموزش روانشناسی سالمندان  درآسایشگاه خیریه کهریزک استان البرزبرگزارشد.

 به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ،  کلاسهای سرگرمی و آموزشی  سالمندان که  تلفیقی از  رویکرد حرکات ورزشی با  اهداف روان شناسی می باشد در ساختمان لاله مرکز نگهداری سالمندان مرد برگزارشد.

 

 بنا به گفته دانشمندان و محققین  برای شروع ورزش و انجام حرکات ورزشی هیچگاه دیر نیست زیرا سالمندان با دریافت اکسیژن بیشتر در هنگام  حرکات ورزشی و پیاده روی و ..می توانند به سلامت روح و جسم دست پیداکنند و از افسردگی و انزوا دور شودند.

 موسوی روانشناس مرکز لاله گفت : ورزش را با رنگ شناسی تلفیق کرده ایم تا علاوه بر حس نشاط و هیجان  بر قدرت تمرکز سالمندان با شناخت رنگها بر ذهن و جسم آنان همزمان تاثیر بگذاریم و به سبب ویژگی روان شناسی هر رنگ یک تاثیر براحساس افراد دارد .در این کلاس با حداقل وسایل آموزشی توپ ، طناب ، سطل رنگی،  مقوا ، همراه پخش موسیقی شاد سالمندان به تحرک و انجام حرکات ورزشی پرداختند و ساعات خوشی برایشان رقم زده شد.

این بازی  با هدف آگاهی بدن و حفظ تعادل و ایجاد هماهنگی بین  چشم و پا تاثیر به سزایی بر سلامت سالمندان و حفظ تعادل در آنان دارد ..

 لازم به ذکر است کلاسهای آموزشی  با  استفاده از ماسک ، دستکش و رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزارشد.