88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

:  کارگاه  تخصصی ایده پردازی و اعتبار سنجی ایده های استارتاپی  با هدف تقویت فرهنگ ایده پردازی در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.             

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  ؛ کارگاه  تخصصی ایده پردازی و اعتبار سنجی ایده های استارتاپی  با هدف ارتقاء سطح عملکرد کارکنان و ایجاد انگیزه و ایده پردازی ویژه  جمعی از مدیران ، مددکاران ، روانشناسان و کارکنان برگزارشد.

 

در این کارگاه  سمیرا سنگی مدرس دوره ایده پردازی و کار آفرینی گفت : با تعریف یک فرایند برای انجام کارهای محوله از سوی یک سازمان میتوان به اهداف بهتری دست یافت زیرا با ارائه ایده پردازی مهارت ها افزایش می یابد و با رعایت تکنیک و پروتکل  های از پیش تعیین شده در نگهداری کودکان اتیسم و سالمندان که طیف گسترده ای را دراین مرکز به خود اختصاص داده اند روان شناسان ، مددکاران ، مدیران مراکز و مربیان هنری و ورزشی می توانند با  ارائه راهکار جدید ارتقاء سطح عملکرد را به دنبال داشته باشند زیرا نگهداری وکنترل مددجویان به تنهایی کافی نیست .

 وی افزود : برای اجرائی شدن این  امر ساختارتعریف شده از سوی یک سازمان با حمایت مدیریت سازمان و  تقویت فرهنگ سازمانی، اعتماد به ایده های کارکنان به منظور تمرکز بر نتایج مثبت  تاثیر به سزایی  در عملکرد و ایده پردازی و خلاقیت دارد  زیرا علت یابی و شناسایی عوامل و نواقص موجود اگر مورد توجه مدیران ارشد قرار نگیرد بی نتیجه خواهد ماند اما در صورت حمایت مدیران نظرات کارکنان عملیاتی شده و فراتر از یک سازمان قدم بر می دارد و ایده پردازی، خلاقیت و در نتیجه روش درمانی جدید یا تکنیک جدید را فراهم می کند که می تواند به نوعی کارآفرینی باشد.

گفتنی است این کارگاه با حفظ رعایت پروتکل های بهداشتی با حفظ رعایت فاصله اجتماعی در سالن آمفی تئاتر آسایشگاه برگزار شد.