88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

خدمات شبانه روزی و روزانه آموزشی وتوانبخشی  به کودکان معلول در آسایشگاه خیریه کهریزک ارائه می شود .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  : ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان معلول با ارائه خدمات آموزشی و  توانبخشی  در بخش گفتاردرمانی ، کاردرمانی ،  کاردرمان ذهنی جسمی و ذهنی ،  روانشناسی ،  آب درمانی ، شن بازی ، کلاسهای آموزشی و توانبخشی و.....در دو بخش شبانه روزی و روزانه پذیرای کودکان معلول سندرم ، فلج مغزی ، اتیسم  و سایر عقب ماندگی های ذهنی  است .

 

  در این مرکز با حضور مددکاران در خصوص نحوه ثبت نام ، پذیرش ، تشکیل پرونده و ارزیابی شرایط جسمانی و خانوادگی کودک خدمات لازم در بخش درمان و چگونگی پذیرش آغاز می شود .

 بخش شبانه روزی  کودکان معلول  ، که گاها بد سرپرست یا بی سرپرست هستند پذیرش 113 کودک ر ا به خود اختصاص داده است و در بخش روزانه نیز کودکان بیشماری از خدمات این مرکز بهره مند می شوند .

با تشکیل پرونده ستاد پذیرش گروههای هدف بهزیستی ، در صورت ضرورت حکم قضایی برای کودکان بدسرپرست یا بی سرپرست  صادر شده و به صورت  شبانه روزی در این مرکز نگهداری می شوند .

 مهنویان مددکار بخش کودکان گفت : صبح امروز کودک رهاشده ای در حیاط مرکز داشتیم که با مشخصات کامل که بر کفش و بازوی او بسته شده به حال خود رهاشده  که با ارسال پرونده به ستاد پذیرش گروههای هدف بهزیستی و  انجام تست کرونا و 14 روز دوره قرنطینه  در این بخش پذیرش شده است  .

وی افزود :  وضعیت استان در این ایام متاسفانه قرمز می باشد و بحران شرایط اقتصادی در رها کردن این کودکان بی تاثیر نیست زیرا معزل بیکاری گریبان بسیاری از خانواده ها راگرفته و امیدوار هستیم که این ویروس به زودی ریشه کن شود و جامعه سالمی از لحاظ خانوادگی ؛  اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی داشته باشیم .