88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جشن آغاز سال تحصیلی جدید ویژه کودکان استثنایی در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  :  آغاز سال جدید تحصیلی در آسایشگاه خیریه کهریزک ویژه  کودکان استثنایی با توجه به بحران کرونا در اولین روز ماه مهر بصورت آنلاین با حضور جمعی از پرسنل مرکز نیلوفر برگزارشد .

 

ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری و توانبخشی کودکان معلول ذهنی امسال نه نفر کودک آموزش پذیر برای حضور در مدارس استثنایی در پایه مقدماتی تکمیلی ، آمادگی تکمیلی و اول استثنایی را به خود اختصاص داده است .

 کودکان این مرکز با توجه به عدم برگزاری کلاس های حضوری امسال، با حضور مربیان هنری و آموزشی ، مسئول مرکز ، مددکار و روانشناس از طریق مجازی در کلاس شرکت کردند . کودکان استثناییاین مرکز شامل دو پسر و هفت دختر هستند که با هماهنگی مددکار و روانشناس ذیربط راهی آموزش شدند تا مسیر هموارتری با توجه به معلولیت هایی که دارند در پیش رویشان باشد .

پخش موسیقی و نواختن آهنگ آشنای بوی ماه مهر شادی روز اول  مهر و هیجان و عشق را به کودکان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز هدیه کرد .مهنویان مددکار این حوزه گفت : این جشن با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزارشد و هدف اصلی از برگزاری این جشن آمادگی کودکان و خانواده ها می باشد تا آغاز سال تحصیلی شاد و مهیجی داشته باشند وی افزود :  با توجه به این روزهای کرونائی سلامت روحی کودکان برایمان بسیار حائز اهمیت می باشد و روانشناس مربوطه در خصوص آماده سازی کودکان به منظور حضور به موقع در مدرسه آنلاین توضیحاتی به خانواده ها  ارائه داد به امید آنکه از آموزش و پرورش کاربردی و اصولی  به دلیل عدم برگزاری کلاسهای حضوری غافل نشوند .