88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جشن روز جهانی کودک درساختمان نیلوفر مرکز نگهداری  وتوانبخشی شبانه روز کودکان معلول  برگزارشد  .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  ؛  توجه به نیازهای کودکان و حمایت آنان در آسایشگاه خیریه

کهریزک البرز به بهانه روز جهانی کودک همواره مورد توجه مدیران و مسئولین ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری و توانبخشی شبانه روزی کودکان معلول قرار دارد .

 

شانزدهم مهر ماه روز جهانی کودک اهمیت به کودکان در سراسر دنیا مورد توجه اذهان عمومی قرارگرفته و روزی به نام روز

جهانی کودک را در تقویم به خود اختصاص داده است . بدین مناسبت با برگزاری یک دورهمی در بخش کودکان نیلوفری این روز گرامی داشته شد .

کودکان امیدهای آینده خانواده و یک جامعه هستند که در نهایت با تربیت صحیح ، آموزش و پرورش اصولی می توانند برای

خود و  جامعه مثمر ثمر باشند اما توجه به کودکان معلول ذهنی و جسمی وظیفه سنگین تری را در دستور العمل سازمانی این مرکز قرار داده است و روز جهانی کودک هم  از این قاعده مستثنی نیست .

حضور داوطلبان و نیکوکاران به بهانه روز جهانی کودک و اهداء هدایا به کودکان حاکی از ثبات و اهمیت به روح و جسم کودکانی

است که گرچه نمی توانند ابراز احساساتی واضح داشته باشند اما بدون هیچ شکی نیاز به مهر و محبت از عمق چشمانشان هویداست .

کودکانی که باید درفضایی سرشار از خوشبختی بزرگ شوند عنوان بی سرپرست و  بدسرپرست را به خود اختصاص داده اند ، همواره مورد حمایت مسئولین درسایه الطاف الهی و عنایت خیرین هستند و امسال نیز روز جهانی کودک توجه نیکوکاران و خیرین به کودکان خالی از لطف نبود .

روزجهانی کودک در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز گرچه امسال به دور از  برنامه های مفصل اجراشد اما به رسم همه ساله با

 رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ، با اهداء هدایا و ایجاد فضایی شاد با پخش موسیقی پاس داشته شد و در نهایت با گرفتن عکس یادگاری به پایان رسید .