88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

اردوی درون شهری سالمندان زن آسایشگاه  خیریه کهریزک البرز بر اساس پروتکل های بهداشتی برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  ؛ اردوی درون شهری سالمندان زن در سطح شهر کرج با عنوان اردوی درون اتوبوسی انجام شد. این اردو با نظارت مستقیم روانشناس مربوطه به منظور کاهش تخلیه هیجانی سالمندان با توجه به منع ملاقات خانواده ها و بازدید کنندگان اجراشد و سالمندان بدون پیاده شدن از اتوبوس فقط به شهر گردی پرداختند

 

این اردوی درون اتوبوسی در راستای حمایت روانی و اجتماعی سالمندان با توجه به اعمال محدودیت هایی در روابط اجتماعی آنان در ایام کرونا می باشد و با توجه به خلاء ایجادشده در گردهمایی و مناسبتها یا عدم برگزاری جشنها  در  شیوه برگزاری تعاملات اجتماعی سالمندان با توجه به محدودیت های اعمال شده به علت کرونا  و خارج کردن سالمندان از محیط تکراری و زندگی روزمره است .

شهر گردی و دیدن مناظر زیبای پائیزی حتی از داخل اتوبوس هم  می تواند کاهش افت خلق را به دنبال داشته باشد .این اردوی درون شهری با تعداد سیزده نفر سالمند وپنج نفر از پرسنل اجراشد  و میان وعده سالمندان در اتوبوس سرو شد این مرکز ضمن رعایت فاصله اجتماعی بر اساس پروتکل های از پیش تعیین شده سازمان بهداشت اهمیت به تغذیه سالم ،

ورزش ، کتابخوانی و .... سعی در حمایت روانی و اجتماعی سالمندان دارد به امید آنکه این روزهای کرونائی تمام شود و سالمندان به روال زندگی عادی بازگردند .

با توجه به شیوع ویروس کرونا این اردوی درون شهری با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام شد .