88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

انجام مشاوره های فردی واجتماعی روانشناسان با مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛ حوزه روانشناسی با توجه به اهمیت به روح وجسم سالم درمددجویان وسالمندان از توجه خاصی دراین مرکز برخوردار می باشد به  ویژه در ایام کرونا با توجه به قرنطینه ومنع ملاقات وبازدید این توجه دوچندان شده است .

 

 علم روانشنانسی گرچه در بین آحاد مردم کمتر شناخته شده اما از آنجایی که روح وجسم دوعنصر مرتبط به هم در بروزبسیاری

از بیماریها نقش دارند ومنشا بسیاری از بیماریهای جسمی به مشکلات روحی برمی گردد لذا آسایشگاه خیریه کهریزک البرز با

به کارگیری  9 نفر روانشناس بالینی ، روانشناس شخصیت وروانشناس تربیتی وکودکان استثنایی به فعالیت های مدون پرداخته است .

در بدو ثبت نام متقاضیان ومراجعه کنندگان ، حوزه  روانشناسی با تشکیل پرونده توانبخشی ویژه مددجو یا سالمند شرح کامل

پزشکی ، روانشناسی و تستهای مربوط به اختلال شناختی به منظور شناخت افسردگی ، اضطراب ، وسواس ، حافظه وشناخت

سالمند ر ا  مورد ارزیابی قرار داده و همچنین وضعیت دمانس وآلزایمرسالمند  بررسی شده وبا مطرح شدن در کمیته ستادبر

تصمیم پذیرش یا منع پذیرش سالمند رای صادر می شود ودر صورت ثبت نام وپذیرش مددجویا سالمند دوره درمانی برایش در

 نظر گرفته می شود .

در حال حاضر بیش از یک سوم سالمندان این مرکز دمانس وآلزایمر دارند که تحت درمان قرارگرفته اند .

هماهنگی خدمات به  سالمندان  در حوزه پرونده های توانبخشی بر عهده روانشناسان بخش می باشد و لذا آموزش  و مشاوره به

منظور رفع افسردگی ، اضطراب ، وسواس وهمچنین افزایش حافظه و شناخت در صورت لزوم برای سالمندان انجام شده تا

افزایش امید به زندگی ، افزایش عزت نفس وکاهش افت خلق با توجه به ایام کرونا را به دنبال داشته باشد.

درمان به موقع افراد و آموزش رفتار درمانی ، واقعیت درمانی ، خانواده درمانی ؛  گروه در مانی ؛  افزایش محرکهای محیطی

به منظور کاهش استرس وکمک به خانواده برای ارتباط سالم وشناخت دوره سالمندی وبرقراری ارتباط موثر باسالمند از دیگر

راهکارهای علمی حوزه روانشناسی در این مرکز می باشد که با درایت بسیار به آن توجه شده است به امید آنکه در این روزهای

کرونائی با توجه به عدم بازدید وملاقات سالمندان روزهای آرام تری را سپری کنند وآسیب پذیری کمتری رادر آنان شاهد باشیم .

  گفتنی است با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری جشن هایی که به مناسبتهای تقویمی ، تاریخی و مذهبی در این مرکز برگزار می شد سختی کار روانشناسان به منظور  حفظ سلامت روحی سالمندان دو چندان شده است  و روانشناسان با برگزاری کلاسهای آموزشی ، ورزشی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به مشکلات خلق سالمندان با تکنیک و تخصص های روانشناختی پرداخته تا آسیب کمتری را در دوران پسا کرونا در سالمندان شاهد باشیم .