88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

خدمات مددکاران اجتماعی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  در روزهای کرونائی تجسم رسالت صادقانه است .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛ به منظور ساماندهی مددجویان بی سرپرست و بدسرپرست وبررسی مشکلات سالمندان ومددجویان در بدو پذیرش ،  این مرکز با به کار گیری ده نفرمددکار اجتماعی با نظارت  مدیر امور اجتماعی  آماده ارائه خدمات در حوزه مددکاری و توانبخشی می باشد.

 

مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش، مهارت واصول و ارزش هایی که به فرد، گروه و جامعه کمک می کند تا  با شناخت توانایی و استعدادهای خویش و منابع حمایتی موجود جامعه به حل مشکل خویش بپردازند و به استقلال برسند.  مددکاران اجتماعی با تلاش بی وقفه خود حامی و مدافع حقوق مددجویان هستند.

آرزو حسن زاده مدیر امور اجتماعی آسایشگاه گفت : کارشناسان مددکاری اجتماعی با بهره گیری از دانش تخصصی خویش و با شناخت ظرفیت و استعدادهای های افراد گروه هدف این آسایشگاه اعم از سالمند ، معلول یا کودک تلاش می کنند تا با برقراری ارتباط حرفه ای با  نهادهای حمایتی مثل: کمیته امداد ، سازمان بهزیستی ، انجمن های حمایتی حوزه­ی اجتماعی ، انجمن ام اس ، مراکز کاریابی واشتغال و ... موجبات ارتقاء وتوانمندی گروه هدف را در حل مشکلات خویش فراهم آورند.

 حسن زاده اظهار کرد : در این مرکز با مراجعه متقاضیان به کارشناس پذیرش مددجویان و تکمیل درخواست پذیرش ایشان اولین قدم برای تشکیل پرونده ی اجتماعی و شروع فرایند پذیرش مراکز آغاز می گردد، سپس ارجاع پرونده

به مددکار اجتماعی مربوطه  با مدیریت رویکرد مواجهه صحیح با چالش های اقتصادی ، اجتماعی توانخواهان وخانواده هایشان صورت می­پذیرد و پس از طی فرایند سرانجام

، در کمیته ستاد پذیرش با توجه به رسالت این مرکز درپذیرش افراد واجد شرایط که افراد بی بضاعت و بی سرپرست می باشند اولویت بستری مراجعین تعیین می شود .

 وی بیان داشت :  در کمیته ستاد پذیرش که با حضور مدیر آسایشگاه ، معاون سلامت وتوانبخشی، تیم توانبخشی مراکز

ومدیران و مسئولان ستادی برگزار می شود ارائه مدارک اولیه و گزارش بازدید از منزل و بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی متقاضیان پذیرش ارائه می شود و هزینه­های پذیرش مددجو برمبنای تعرفه های سازمان بهزیستی و مجوز مدیر عامل آسایشگاه و نظر اعضای کمیته تعیین می شود که با توجه به ارائه مستندات فرد بر اساس حقوق بازنشستگی ،  بیمه از کار افتادگی ، شرایط خانوادگی ورفاهی، هزینه  های بستری فرد متغیر می باشد .

 گفتنی است : در حال حاضر بیش ازیک هزار  مددجو از خدمات شبانه روزی ، روزانه وارائه خدمات توانبخشی در منزل بهره مند می شوند که 489 نفر شبانه روزی ، 380 نفر   day care و 150 نفر توانخواهان home care هستند .

امور مربوط به پذیرش، تنظیم قرارداد متعهدین توانخواهان با آسایشگاه در دفتر اسناد رسمی، ثبت پرونده ها و مستندات توانخواهان در سامانه های ارگانهای حمایتی، اعزام به مراکز درمانی، برگزاری جلسات با خانواده­های توانخواهان، پیگیری های مربوط به کمیسیون های پزشکی، نصب امین یا قیم برای فاقدین سرپرست، پیگیری بیمه درمانی و ازکارافتادگی و پرداختی های مصوب و امور حقوقی توانخواهان، ترخیص، فوت و ... از دیگر وظایف مددکاران اجتماعی آسایشگاه می باشد

 در شرایط فعلی کرونا نیز پیگیری های مربوط به انجام تست های  کرونا از طریق مراکز بهداشتی در بدو پذیرش و هنگام برگشت از مرخصی مددجویان، برقراری تماس های تصویری با خانواده ی مددجویان و برنامه ریزی ملاقات های ضروری ضمن رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و حفاظتی در موارد دارای اولویت و در راستای بهداشت روانی مددجویان و خانواده ها و ... از دیگر وظایف مددکار اجتماعی می باشد .

وی در ادامه افزود : از دیگر اقدامات حوزه مددکاری اجتماعی می توان به جمع آوری، به­روزرسانی و ارائه آمارهای مربوط به کرونا با هماهنگی حوزه ی بهداشت و دفتر پرستاری، .همچنین  هماهنگی های درون سازمانی و برون سازمانی درخصوص امور توانخواهان اشاره نمود.

 مدیر امور اجتماعی در پایان اظهار داشت : با بررسی پیشرفت شرایط درمانی مددجویان در خصوص

تدوام درمان و نگهداری ایشان تصمیم گیری می شود و چنانچه مددجو یا خانواده اش به سطحی از استقلال نسبی رسیدند که قادر به انجام امور مراقبتی و توانبخشی خویش باشند و تمایل به ترخیص موفق از آسایشگاه داشته باشند امور مربوطه توسط کارشناسان مددکاری اجتماعی انجام و پیگیری می گردد.

در حال حاضر نگهداری وبستری جدید با توجه به فضای فیزیکی و تأمین تجهیزات لازم از ظرفیت خوبی برخورداراست  و امید است که شرایط فعلی شیوع کرونا به نحوی مدیریت گردد که پذیرش متقاضیان اخذ خدمات نگهداری، توانبخشی در مرکز و در منزل، آموزشی و ... بتوانند از ظرفیت های تخصصی این آسایشگاه بهره مند گردند.