88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

سفره مهربانی گروه نیروههای داوطلب با اهداء کمکهای مومنانه در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز گشوده شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: به همت گروه نیروههای داوطلب که جمعی از بانوان نیکوکار هستند و به منظور اهمیت به تغذیه سالم در یک روز سرد پاییزی با اهداء مواد خام برای پخت شیربرنج گرم، یک روز شاد را برای کودکان معلول ذهنی مرکز نیلوفررقم زدند .

 

این صبحانه گرم با نظارت واحد تغذیه و بهداشت آسایشگاه و براساس پروتکل های بهداشتی  با توجه به شیوع ویروس کرونا تهیه شد .

اهمیت به تغذیه سالم در دوران کودکی به منظور افزایش انرژی و تمرکز لازم امری لازم و ضروریست به ویژه  برای کودکان معلول ذهنی  با توجه به شرایط جسمی  و ذهنی اهمیت به تغذیه سالم در این مرکز همواره مورد توجه قرار دارد .

نیرو های  داوطلب همه ساله میزبانی کودکان  را به سرو صبحانه در یک  فضای شاد  عهده دار بودند اما  امسال با توجه به شیوع  ویروس کرونا فقط  با تعیین یک برنامه غذایی و پخت شیربرنج و فرنی گرم در دو روز از هفته با حمایت های مالی ویژه در این زمینه همدلی خود را نشان دادند .

در ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان معلول ذهنی بیش از صد و  ده نفر از کودکان بد سرپرست ، بی سرپرست و...نگهداری می شوند که گرمی حضور  خیرین به منظور تامین صبحانه گرم ، شیر ، فرنی و... در این روزهای سرد خالی از لطف نیست  .

امید است این روزهای سرد کرونائی تمام شود تا حضور  قدم های خیرین گرمی بخش دلهای کودکان باشد .