88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

همراهی خیرین در درمان کودک ناشنوای کم توان ذهنی  آسایشگاه خیریه کهریزک البرز دنیای بی صدا را به صدای عشق ودوستی  تبدیل کردند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ همراهی خیرین وپرداخت کمک هزینه های جاری در  درمان نادیا که فاقد سرپرست می باشد صدای سکوت را در کودک کم توان جسمی در هم شکست  .

 

 نادیا پاشائی پور فاقد سرپرست  متولد 1392 از بدو تولد در شیرخوارگاه امام علی  ( ع  ) نگهداری  شده  و از سن دوسال و هشت ماهگی  به دلیل  تشخیص کم توان ذهنی بودن به آسایشگاه خیریه کهریزک البرز سپرده شد .

این کودک کم توان ذهنی لاله گوش ندارد و سیر درمان وی به منظور سنجش شنوائی در 4 سالگی با سنجش شنوائی  ABR و ارزیابی اولیه آغاز شد .

این ارزیابی تا به امروز 8 نوبت ادامه داشته و در حال حاضر این کودک با تل سمعک توانسته با دیگران ارتباط برقرار کند.

دوره ای ABR   70 %   شنوائی  گوش وی را تائید کرد ه   و  30 %  بعدی  در حین عمل جراحی  در سن 7 سالگی  مشخص می شود .

بنا به گفته مددکار اجتماعی این حوزه با توجه به اینکه کودک در بین کودکان کم توان ذهنی زندگی کرده پزشکان فقر محیطی را نیز در ناهماهنگی با ارتباط بیرونی سهیم دانسته اند .

این کودک در دی ماه سال جاری تحت عمل جراحی قرار می گیرد تا نتیجه نهائی میزان شنوائی وی تائید شود تا با جراحی ترمیم پلاستیک لاله گوش این عمل را پشت سر بگذارد .

خیرین با کمکهای مالی در بهبود  این کودک فاقد سرپرست  به هر آنکه عشق را می شناسد آموختند زندگی چیزی بیشتر از امواج یک  صداست،  صدائی که نه با حس شنوائی بلکه با دریافت قلبی شنیده می شود.