88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

عمل  جراحی موفقیت آمیز لبخند را به لبان دوکودک کم توان ذهنی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز نشاند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ دوکودک معلول با همت تیم توانبخشی این مرکز عمل پگ معده را با موفقیت پشت سرگذاشتند

کودکان معلول وکم توان ذهنی و جسمی که حتی نمی توانند غذا را در دهان خود نگه دارند هم اکنون 16 نفر هستند که  در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز با این شرایط زندگی می کنند .

 

گاواژ یک روش برای تغذیه غذا  و دارو در معده  است لذا برای این منظور، پزشک یک لوله از طریق بینی یا دهان کودک معلول وارد شکم و معده  کودک کرده که قطعا با سختی های زیادی همراه است .

مهدیه متولد 93 و زهرا متولد 89 دوکودکی بودند که از بدو تولد با  گاواژ ( سوند معده)  تغذیه می شدند و مشکل در بلع شیر و غذا از کودکی با این کودکان همراه بوده است .

با پیگیری مستمر کادر درمانی و توانبخشی این مرکز و مراجعه به بیمارستان طبی کودکان تشخیص عمل جراحی پگ معده برای آنان در نظر گرفته شد .

مهدیه  6 ساله که به دلیل عدم صلاحیت خانواده از طریق سازمان بهزیستی به این مرکز در سال 94 سپرده شد هم اکنون این عمل را با موفقیت پشت سرگذاشته است .

زهرا 10ساله نیز فاقد سرپرست  است ، وی نیز از سال 92 به مرکز نگهداری و توانبخشی شبانه روزی کودکان معلول آسایشگاه سپرده شد و هم اکنون با عمل موفقیت آمیز زندگی راحت تری را سپری می کند.

این عمل علاوه بر افزایش وزن طبیعی  و سهولت درتغذیه جلوگیری از اختلالات مغزی درکودک را به دنبال دارد .

هزینه درمان این کودکان با کمک و همراهی خیرین پرداخت شده که توانستند با  بخشندگی خود بوی بنفشه و عطر  مهربانی را نصیب کودکان کم توان ذهنی کنند .