88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کادر درمانی وتوانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  به منظور تقویت روحیه سالمندان  نظارت مستمر دارند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ بهبود و  درمان شناختی رفتاری سالمند 83 ساله  زن با نظارت کادر درمانی و توانبخشی بهبود قابل توجهی را به دنبال داشته است  .

 

هم اکنون سالمند 83 ساله زن که از آبان  ماه ، سال جاری در ساختمان رز مرکز نگهداری سالمندان زن پذیرش شده است با توجه به اینکه  سالیان متوالی به تنهائی زندگی کرده  در بدو ورود افسردگی وی تشخیص داده شد و تحت درمان شناختی رفتاری و واقعیت درمانی قرارگرفته ،  هم اکنون کاهش افسردگی  و افت خلق در سالمند را شاهد هستیم و این درمان ادامه دارد .

با توجه به شیوع ویروس کرونا  برنامه ریزی اساسی به منظور انطباق و سازگاری سالمندان  با محیط  پیرامون امری ضروریست لذا روانشناسان این مرکز با نظارت مستمر برشرح حال سالمند سعی دارند تا با ارائه راهکارهای اساسی این معزل را به حداقل برسانند .

با نظارت  مستمر وتلاش کادر درمانی وتوانبخشی ،  پرستا ر،  متخصص طب سالمندی ، روانشناس ،  مربیان آموزشی بهبود قابل ملاحظه ای در وضعیت سالمند ایجاد شده و با کلاسهای درمان شناختی رفتاری و واقعیت درمانی در 8 جلسه بهبود قابل ملاحظه ای در کاهش افسردگی سالمند به دنبال داشته است .

قهرمانی روانشناس مرکز نگهداری شبانه روزی سالمندان رز می گوید : با توجه به اینکه سالمندی بخش حساسی از زندگی است توصیه برآن است که با توجه و احترام به  سالمندان احساس ارزشمند بودن و مفید بودن را درآنان تقویت کنیم و بدین منظور افزایش تعاملات اجتماعی می تواند  عزت نفس و امید به زندگی را درسالمند افزایش دهد و قطعا  بر سلامت جسم و روح آنان تاثیر گذار است ، همچنین  این مرکز با ارائه  خدمات آموزشی ،  ورزشی و تفریحی  به سالمندان توانسته علاوه برپرکردن اوقات فراغت از انزوا درسالمندان جلوگیری کند .

باتوجه به زندگی سالمندان در ایام کرونا خانواده ها وظیفه مهم تری درحفظ سلامت  روحی سالمندان دارند لذا توجه و محبت ابزاریست که هرچند هزینه زیادی نمی طلبد اما در کاهش استرس و هیجانهای روحی در سالمندان تاثیر به سزایی دارد .