88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بهبود شرایط جسمانی سالمندان در سایه حمایت های کادر درمانی، پرستاری و توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک البرزحاصل شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ باتوجه به اینکه پذیرش شدگان در این مرکز طیف وسیعی از  سالمندان را تشکیل می دهند لذا اهمیت و مراقبت های خاص پزشکی و پرستاری این امکان را فراهم ساخته  که بسیاری از مشکلات اساسی درسالمندان کاهش یاید .

 

دکتر پاکروان متخصص طب سالمندی و پزشک معالج در این مرکز اذعان داشت : دوران  سالمندی فرآیندی که می توان با مراقبت های ساده به سالمندی توام با سلامت رسید ، توجه به نیازهای بهداشت روانی و جسمانی سالمندان در پیشگیری از بسیاری از بیماریها تاثیر گذار است و آگاهی و برداشت کافی از دوران سالمندی برای برخورد با مسائل دوران پیری و رعایت موارد پیشگیری و بهداشت این دوران در درجه اول برای شخص سالمند و پس از آن خانواده و در نهایت جامعه امری لازم است  .

امروزه با توجه به پیشرفت علم و دانش و بهبود شرایط بهداشتی، درمانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری از کشورهای دنیا، سن امید به زندگی افزایش یافته است که قطعا حضور پرسنل خدوم کادر آموزشی وتوانبخشی درکهریزک توانسته با برنامه ریزی های اساسی سالمندان را به زندگی توام با آرامش و امنیت دعوت کند .

 وی ادامه داد : فاطمه سلطان سالمندی که نارسائی کلیه داشت و واجد شرایط به منظور دیالیزم بود با پیگیری های پزشکی در این مرکز  و استفاده ازشالدون ،  دیالیزم نشده و این امر بسیار حائز اهمیت می باشد .

فخری سلیمان نژاد سالمند دیگریست که میهمان ویلچر بوده اما باز به همت کادر آموزشی و  توانبخشی با واکر راه می رود و بسیاری از کارهای خود را انجام می دهد و با حضور مستمر در دوره  کاردرمانی ، فیزیوتراپی و سایر تمرینات ورزشی استقلال نسبی پیداکرده است .

بتول نواخواره 91 ساله به مکان و زمان آگاهی نداشته  و قادر به صحبت نبوده زیرا بیست سال در تنهایی و بدون خانواده زندگی کرده  است  لذا ارائه گزارش بیماری از وی دردسترس نبوده اما هم اکنون با  همراهی متخصصان فهیم و دوره های گفتاردرمانی ، مشاوره و روانشناسی توانسته صحبت کند .

این نمونه ها یاد آور این موضوع است که سالمندان باید در خانواده نیز مورد توجه قراربگیرند و به نوعی به حال خود رها نشوند ، اهمیت به مبحث سلامتی گرچه برای همه افراد جامعه امری لازم وضروریست اما سالمندان باید بیشترمورد توجه قراربگیرند زیرا با حمایت خانواده وجامعه از سالمند مسیر هموارتری برایشان  فراهم می شود .