88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

فضای آموزشی به منظور شناخت نیازهای کودکان با ایجاد سوپر مارکت نمادین در آسایشگاه خیریه کهریزک البرزدایر شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ دوره آموزشی با ایجاد فروشگاه نمادین به منظور شناخت حرفه ها و مشاغل  گوناگون در جامعه ویژه کودکان روزانه و شبانه روزی  اتیسم وسایر کودکان معلول آموزش پذیر  برگزار شد.

 

این فروشگاه نمادین که با بخش های مختلف نانوائی، میوه فروشی ، سوپر مارکت ، مطب پزشکی ، آشپزخانه منازل دایر شده است به منظور شناخت نیازها وخواسته های کودکان  افتتاح شده است .

با توجه به اینکه طیف وسیعی از کودکان اتیسم تکلم کامل ندارند شناخت نیازهای مرتبط در فروشگاه نمادین ،  آموزش رفتار در کودک را به دنبال دارد و با توجه به اینکه این کودکان زمان زیادی برای پردازش خواسته هایشان دارند محیطی بدون تنش و استرس برایشان فراهم شده تا علاوه بر آموزش  رعایت بهداشت فردی ، دکتر رفتن ، خرید کردن ، مهارت های زندگی و بیان خواسته هایشان در اجتماع آموزش داده شود .

 سنا رجبی  مدیر مرکز جامع ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری وتوانبخشی شبانه روزی کودکان معلول گفت : این فروشگاه با سه هدف : آشنائی کودکان با مشاغل ، آشنایی با محیط پیرامون  ، ایجاد تعاملات اجتماعی برگزارشد تا کودکان آموزش پذیر بخش شبانه روزی و کودکان مرکز روزانه اتیسم با این مفاهیم آشنا شوند .

 تیم اجرائی توسط مربیان هنری  و آموزشی ، روانشناس، گفتاردرمان ،  نظارت بر آموزش و توانبخشی کودکان را برعهده دارند تا با توجه به ظرفیت های موجود دریک کودک آموزشهای لازم انجام شود .

شقایق بناء مسئول مرکز روزانه  کودکان اتیسم گفت : در بخش روزانه 30کودک از خدمات آموزش روزانه و توانبخشی این مرکز بهره مند می شوند که قطعا در سن بالای 14 سال باید قادر باشند حداقل نیازهایشان را بدون حمایت والدین بیان کنند .

 وی افزود : زیبایی این فروشگاه نمادین توانسته کودکان را به آموزش مستمربرای حضور در کلاسها  که برای اولین بار ایجادشده مشتاق کند و با آموزش پایدار بر تکلم ، خواسته ها و تعاملات اجتماعی آنان تاثیر گذار باشد.

گفتنی است : هزینه این فروشگاه نمادین  با حمایت مالی خیرین افتتاح شده است و با توجه به عدم حضور خیرین در روزهای کرونائی در این مرکز چتر حمایت و محبتشان برسر کودکان گسترده است .