88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

حمایت از کودک اتباع افغان نشان از گستردگی  چتر حمایت آسایشگاه خیریه کهریزک البرز است .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ همدلی مدیران و جمعی از کارشناسان ساختمان یاس مرکز نگهداری و توانبخشی بیماران ام اس وضایعه نخاعی مرد  باخرید یک دستگاه گوشی همراه هوشمند  با هدف دستیابی به شبکه آموزش مجازی حاکی از چتر حمایتی است که مرز و بوم نمی شناسد .

 

احسان پسر یازده ساله ضایعه نخاعی افغانی تبار ، مدت یکماه است که میهمان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز است .این کودک افغانی تبار بر اثر سقوط از بلندی در حین کار با پدرش ضایعه نخاعی شده و حالا دنیای جدیدی علاوه بر طلاق والدین و دوری از وطن  ، در کنج آسایشگاه خیریه کهریزک البرز انتظارش را می کشد .

این کودک کار که زندگی سختی را با دو نا مادری گذرانده بعد از وقوع  حادثه  توسط پدر  در بیمارستان  به حال خود رها شده  است .

موسوی روانشناس مرکز یاس گفت : مشکلات رفتاری در این کودک نیازمند دوره های آموزشی و مهارت های زندگی است که در آغاز با ایجاد شخصیت اولیه  و اصلاح تربیتی در احسان کاررا شروع کرده ایم تا از  احساس پوچی وتنهائی ، خشم ، ترس از طردشدگی ورهاشدن وی را درمان کنیم و در صورت نیاز دوره درمان روانشناسی برایش اعمال خواهد شد .

وی ادامه داد : باتوجه به نابسامانی های مختلف درزندگی فردی و اجتماعی احسان  ،در حال حاضر بعد تربیتی در الویت می باشد .خریدیک دستگاه گوشی به مبلغ پنج میلیون وپانصد هزارتومان با مشارکت  مدیر مرکز و سایر همکاران مرکز یاس  در بدو ورود احسان که کمتر از یک ماه است که دراین مرکز زندگی می کند حاکی از این امر است که چتر حمایت مدیران و مسئولین آسایشگاه  مرزو بوم نمی شناسد و زندگی در این مرکز نصیب همه معلولین واجد شرایط به منظور نگهداری شبانه روزی می باشد و امید است که توفیق روز افزون را در در ارائه خدمات بیشتر به مددجویان  داشته باشیم .