88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

 بهاری دیگر با  جشن تولد بهار کودک سندرم داون درآسایشگاه خیریه کهریزک البرز آغاز شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛  جشن تولد بهار با حضور مدیر مرکز و سایر مسئولین ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری و توانبخشی کودکان معلول برگزارشد .

بهار کودک  سندرم داون امسال شمع جشن تولد 7 سالگی خود را فوت کرد . بهار  که از بدوتولد به این مرکز سپرده شده فاقد سرپرست است و در بدو تولد در سطلی از زباله به حال خود رها شده است .

این کودک سندرم داون 7 سال است که میهمان خانه امنی به نام کهریزک است ، خانه ای که پذیرای کودکان  بدسرپرست و بی سرپرستی است که تنها حامی اشان دست یاریگر خیرینی است که در همراهی آنان مشارکت مالی دارند و بهار هم از این موهبت بهره مند است  .

اهمیت دوران کودکی و جایگاه آن درنظام سلامت و موضوع آموزش رفتار با کودک در این مرکز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ، لذا تولد یکی از فصل های با اهمیت در زندگی کودکان است که می توان عشق را نثار کودکان کرد وحس امنیت را به آنها بخشید .

در این جشن کوچک پخش موزیک شاد ، تزئینات مختص به تولد و پذیرائی با کیک و شیرینی و اهداء کادوی تولد به بهار کوچولو شادترین لحظات را به او هدیه کرد .این جشن بارعایت پروتکل های بهداشتی با حضور مدیران و مسئولین این مرکز برگزار شد تا  با توجه به شرایط کرونا و یکنواخت بودن محیط ،  به این بهانه شادی را میان کودکان تقسیم کنیم . تولدی که عشق را بر قلب کوچک بهار حک کرد و با گرفتن عکسهای یادگاری به پایان رسید .