88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

اردوی یکروزه درون شهری پارک ماهدشت ویژه کودکان آسایشگاه خیریه کهریزک اجرائی شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛  اردوی یکروزه درون شهری ویژه کودکان ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان  معلول جسمی حرکتی ساختمان نیلوفر برگزار شد .

 

 این اردو با اهداف تربیتی و آموزشی علاوه بر سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت ، درخارج از محیط آموزشی در فضای مناسب می تواند پرورش افکار در کودکان را  به دنبال داشته باشد .لذا با توجه به عوامل ذکر شده اردوی یکروزه درون شهری با هدف بالابردن سطح کیفی زندگی توانخواهان و افزایش انگیزه ، روحیه و  تخلیه انرژی با رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام کرونا برگزارشد .

افکاری روانشناس این مرکز گفت : با توجه به اینکه در ایام کرونا هستیم کودکان از فضای تفریحی کمابیش دورشده اند ، لذا به منظور حفظ شرایط روحی در کودکان با برگزاری اردوی یک روز ه کودکان در پارک ماهدشت سعی در ایجاد روزی مفرح و شاد داشتیم .

 خوشبختانه شور و نشاط  و حس خوب کودکانه در این اردو حاکی از این امر است که به  اهداف مورد نظر دست یافته ایم،  وی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی و تهیه‌ی پلن‌هایی برای حضور کودکان در جامعه در ایام کرونا افزود : قطعا روانشناس هر واحد باید با اجرایی کردن برنامه های آموزشی اهداف خود را دررشد و بالندگی در کودکان پیگیری کند و امید است که در یک تیم جمعی با کمک مربیان آموزشی و مددکار اجتماعی کودکان بتوانیم فضای آموزشی مناسب را برای کودکان این مرکز که معلولیت جسمی ، حرکتی دارند ایجاد کنیم .