88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جشن میلاد یگانه مولود کعبه  و مراسم روز پدر در ساختمان یاس مرکز نگهداری بیماران ام اس برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛ جشن و سرور به  مناسبت میلاد با سعادت امام علی (ع) و روز پدر در ساختمان یاس مرکز نگهداری و توانبخشی شبانه روزی  بیماران ام اس وضایعه نخاعی مرد برگزارشد .

 

در این مرکز تعداد بیشماری از پدرانی زندگی می کنند که در نیمه راه زندگی مسیرشان عوض شده  ،کسانی که در اوج جوانی در یک حادثه و یا به علت شیوع یک بیماری سلامتی خود را از دست داده اند و قطعا نیازمند دستان مهربانی هستند که این بار را به کمکشان بردارد .

می توان گفت : بهترین بهانه برای توجه ومحبت به توانخواهان روز میلاد با سعادت امام اول شیعیان است که در تاریخ ایرانیان روز پدر نامگذاری شده و شاید بتوان به نوعی از زحمات همسران تشکر کرد . همسرانی که در کنج آسایشگاه خیریه کهریزک چشم انتظار مهری به روشنی ماه هستند .

به همین مناسبت مراسم روز پدر در ساختمان یاس مرکز نگهداری وتوانبخشی شبانه روزی  بیماران ام اس وضایعه نخاعی برگزارشد ، همچنین گروه موسیقی در این دورهمی توانستند دقایقی عشق را به توانخواهان هدیه کنند به امید آنکه شکوفه های احساس آنان پژمرده نشود و زخم های دل مجروحشان التیام یابد .

در این مراسم پخت اسنک پیتزایی توسط نیکوکاران ، یاران همیشه حاضر در همدلی و  همراهی در این جشن  به چشم می خورد که خالی از لطف نیست .این مراسم با رعایت کامل پروتکل های از پیش تعیین شده برگزارشد تا آسیبی متوحه سالمندان نباشد .