88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با دستان هنرمند سالمندان ومعلولین آسایشگاه خیریه کهریزک البرز نهال کاشته شد  

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛  کاشت درخت در روز  درختکاری با دستان توانمند  سالمندان  وتوانخواهان برگزارشد.

در این مرکز همه ساله روز درختکاری پاس داشته می شود  وبا دستان توانمند معلولین و سالمندان نهالی  به بار می نشیند   . 

روز پانزدهم اسفند روز درخت کاری نام دارد و در آستانه بهار هر ایرانی سعی دارد با کاشت نهال به استقبال بهاری سبز برود  شاید بتوان اینگونه بیان کرد که هدف اصلی از کاشت یک نهال احترام به محیط زیست وهوای پاک می باشد .هوای پاکی که همه انسانها به ویزه سالمندان به آن احتیاج دارند .

 روانشناسان آسایشگاه خیریه کهریزک بر این باورند که  آئین سنتی  درختکاری که از دیرباز در فرهنگ ما جا دارد می تواند در سالمندان  و توانخواهانن معلول جسمی ، حرکتی حس نشاط و سرزندگی را تقویت کند ، بدین منظور  در این روزهای کرونایی به منظور کاهش افت خلق  در سالمندان وتوانخواهان  به کاشت نهال رو آوردیم تا با ایجاد فرهنگ سازی درزمینه اهمیت به محیط زیست سالم ارتقاء سلامت در جامعه را شاهد باشیم و اهمیت به محیط زیست وحفظ  این نعمت الهی به همگان یادآوری شود.

در این مراسم ضمن تفریح  و سرگرمی ترویج فرهنگ سازی و اصلاح رفتارهای غلط و آشتی با طبیعت یادآوری می شود که قطعا می تواند مثمر ثمر باشد .

آئین  روز درختکاری در حیاط مرکزی هر ساختمان کاملا مجزا برگزارشد تا بارعایت پروتکل های از پیش تعیین شده آسیبی متوجه توانخواهان و سالمندان نباشد .