88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با همت وتلاش گروهی کادر درمان وتوانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز کودکان نیلوفری معلول پس ازبهبود ترخیص شدند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز : افتخارآفرینی کادر متخصص درمان و توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز با تلاش شبانه روزی  به ثمر نشست و  سه نفر از کودکان معلول ذهنی مرکز نیلوفر بهبود یافتند و به شیرخوارگاه امام علی ( ع ) اعزام شدند و اشک شوق در چشمان همگان نشست .

 

اقدامات پزشکی و اعزام کودکان به بیمارستان، همراه با  اقدامات درمانی و توانبخشی در این مرکز  یکبار دیگر عشق و صداقت تلاشگران در عرصه پزشکی این مرکز را به تصویر کشید .

 در ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان معلول ذهنی  آسایشگاه خیریه کهریزک البرز سه کودک معلول  دارای اختلال معلولیت ذهنی  ، هیدروسفال ، اختلال تکاملی با اقدامات درمانی پزشکی و توانبخشی اعم از روانشناسی ، آموزشی ،  گفتاردرمانی ، کاردرمانی  و... پس از یک دوره دوساله  بهبود کامل یافتند.

با زحمات و افتخار آفرینی کادر درمان وتوانبخشی  آسایشگاه خیریه کهریزک  این سه کودک به شیرخوارگاه امام علی منتقل شدند تا به شرایط عادی زندگی در میان همسالان خود ادامه دهند .

همچنین مجوز فرزند خواندگی برای دو نفر از کودکان صادر شده است تا چراغ دل خانواده هایی که در انتظار فرزند خوانده هستند با حضور این کودکان روشن شود .

کادرپزشکی اعم از پزشک ، پرستار، کاردرمانگر ، مددکار اجتماعی، روانشناس ، گفتاردرمانگر و مربیان آموزشی  با همت والای خود خدمت خالصانه به کودکان را به تصویر کشیدند تا با  تلاش این عزیزان دو نفر از کودکان بهبود پیدا کنند . این کودکان در هفته گذشته پس از بهبود کامل  به شیرخوارگاه امام علی ( ع ) سپرده شدند به امید آنکه آینده ای درخشان در انتظارشان باشد.