88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

اردوی سینما پرشین مهر شهر کرج ویژه معلولان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛ اردوی سینما پرشین مهر شهر کرج ویژه معلولان جسمی و حرکتی و بیماران ام اس روز یکشنبه بیست و چهارم شهریور با حضور 25 نفر از مددجویان مرکز یاس با هدف ایجاد فضای فرهنگی و افزایش روحیه توانخواهان برگزار شد.

 

فیلم و سینما به عنوان یکی از مهم ترین وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزمره افراد، داد و ستدهای اجتماعی، ساختار زندگی انسان ها، چگونگی برقراری ارتباطات درون گروهی و برون گروهی و حتی اندیشه هر فرد برای چگونه زیستن است. به طوری که می توان ادعا کرد اندیشه ها، عقاید، نگرش ها و در یک روند کلی، فلسفه زندگی انسان ها با فیلم شکل می گیرد، تغییر می کند، اصلاح یا تخریب می شود...

محمد تقی موسوی روانشناس مرکز شبانه روزی معلولان مرکز یاس در حاشیه این اردوی یک روزه و همراهی با مددجویان گفت: در کشورهای توسعه یافته که مردم برنامه مشخصی برای سینما رفتن و فیلم دیدن دارند این وابستگی بیشتر مشهود و ملموس است. در کشور ما نیز به ‌طبع سینما مخاطبان خاص خود را دارد و به هیچ وجه نمی توان تاثیر عمیق سینما را بر زندگی مردم و روابط اجتماعی خصوصا جامعه هدف معلولان جسمی و حرکتی، ضایعه نخاعی و ام اس نادیده گرفت.

گفتنی است که عوامل اجرایی سینما پرشین مهرشهر کرج بطور مستمر و نیکوکارانه میزبان مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز است.