88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

رویکرد خدمات توانبخشی در بهبود وضعیت سالمند ان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز سیر روبه افزایش را به همراه داشته است .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ عباس معارف وند که از مددجویان بخش روزانه آ سایشگاه خیریه کهریزک است با بهره گیری از خدمات تیم توانبخشی این مرکز، سیر درمان قابل توجهی را به همراه داشته است .
سالمندی یکی از دورانی است که می توان با غربالگري و تشخيص زودهنگام بيماري‌ها ،ارزیابی وضعیت تغذیه ، سلامت جسمانی ، چکاب دوره ای و....زندگی سالم تری را تجربه کرد .
لذا سالمندانی که به هردلیلی دوره سالمندیشان با بیماریهای گوناگون همراه است باید تحت درمان قراربگیرند تا دچار معلولیت های ناشی از سکته های قلبی ، مغزی و..... نشوند.
در مرکز روزانه خدمات بیشماری به سالمندان ارائه می شود خدمات آموزشی و توانبخشی با کادری مجرب و دلسوز توانست روند بهبود معارف وند را که در اثر سکته به فلج سمت راست دچار و عدم تکلم پیدا کرده بود را بهبود بخشید.
خدمات پرستاری ، کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی و روانشناسی از خدماتی بوده که وضعیت سالمند را از ویلچر به واکر و در نهایت راه رفتن برپاهایش مبدل کرد .
این درمان دوسال و نیم تلاش بی وقفه دست اندرکارن حوزه آموزش وتوانبخشی این مرکز بوده است که موفقیت چشمگیر در عرصه درمان را در پی داشته است .
این سالمند که دچار آسیب در قسمت حرکتی نیمکره چپ مغز شده قادر به تقلید اصوات ساده هم نبوده اما با گفتاردرمانی توانسته توانائی تقلید و یادگیری اصوات و برخی صامت ها را به دست بیاورد وجای امید است که با تکمیل دوره درمان تکلم ایشان کامل برگردد.
این پدر64 ساله حسش را درمصاحبه با خبرنگار روابط عمومی این مرکز با نوشتن بر روی کاغذی سپید اینگونه بیان کرد : خدا را شکر که می توانم کارهایم را خودم انجام دهم و از مسئولین تشکر می کنم .
این ثمربخشی در عرصه درمان همراه با حس و حالی که استقلال را به پدر سالخورده بخشیده است خستگی را از تن کادر آموزشی و توانبخشی این مرکز دور می کند .